Politica de confidentialitate

Ce date cu caracter personal colecteaza Eco Garden Construct SRL?

Pentru a accesa pagina web www.ecogardenconstruct.com, nu este nevoie sa ne furnizezi niciun fel de date cu caracter personal. In masura in care doresti sa primesti o oferta pentru produsele oferite de website, iti putem solicita anumite informatii de identificare sau date cu caracter personal.

Datele cu caracter personal (asa cum sunt definite de Legea nr. 677/2001 si Regulamentului 2016/679/UE), se refera la orice informatii care pot fi utilizate pentru a te identifica personal sau pentru a te contacta online sau offline. Informatiile personale sunt colectate numai cu acordul tau (de exemplu, daca ni le oferiti cu buna stiinta printr-unul dintre formularele on-line, prin participarea la tombole si concursuri, prin inregistrare sau sign-up pe site-urile Eco Garden Construct). Tipurile de informatii colectate vor varia in functie de activitate si scopul colectarii. Informatiile personale cerute pot include: numele si prenumele, adresa de e-mail, adresa de domiciliu, numarul de telefon.

In ce scop sunt utilizate datele cu caracter personal?

Datele furnizate de catre clienti sunt strict confidentiale, Eco Garden Construct se angajeaza in fata utilizatorilor/clientilor sai sa nu furnizeze aceste date unor terte persoane neautorizate si sa le utilizeze strict pentru desfasurarea relatiei de afaceri dintre client si Eco Garden Construct. Conform cerintelor Legii nr. 677/2001 si a Regulamentului 2016/679/UE pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date Eco Garden Construct se obliga sa administreze in conditii de siguranta si numai in vederea realizarii scopurilor specificate, datele personale pe care ni le furnizezi.

Prelucrăm datele tale pentru:

1. Îndeplinirea obligatiilor și drepturilor ce decurg din contract

2. Derularea unor activitați Eco Garden Construct ca:

a. Marketing direct pentru informarea ta asupra noutăților, ofertelor, modificărilor de produse

b. Notificari legate de termene, prețuri sau alte tipuri de informări standard

c. Analiza alegerilor tale de produse pentru a-ți oferta exact ceea ce te interesează

d. Evaluarea gradului tău de satisfacție

e. Rapoarte statistice fară a crea profiluri individuale, prin metode automate

Ce masuri de siguranta utilizeaza Eco Garden Construct pentru protejarea datelor tale?

Eco Garden Construct se obliga sa aplice, in legatura cu datele personale ale utilizatorilor/clientilor sai măsuri tehnice şi organizatorice adecvate pentru protejarea datelor cu caracter personal împotriva distrugerii accidentale sau ilegale, pierderii, modificării, dezvăluirii sau accesului neautorizat, în special dacă prelucrarea respectivă comportă transmisii de date în cadrul unei reţele, precum şi împotriva oricărei alte forme de prelucrare ilegală.

Care sunt drepturile tale cu privire la prelucrarea datelor cu carcater personal?

Drepturile tale astfel cum sunt prevazute de Legea 677/2001 si de Regulamentul 2016/679/UE pentru protecţia persoanelor cu privire la

prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date cuprind:

Legea 677/2001 iti ofera:

1. Dreptul de a obţine, la cerere şi în mod gratuit pentru o solicitare pe an, confirmarea faptului că datele dumneavoastră sunt prelucrate de către Eco Garden Construct SRL;

2. Dreptul de a vă opune în orice moment, din motive întemeiate şi legitime legate de situaţia dumneavoastră particulară, ca date cu caracter personal ce vă vizează să facă obiectul unei prelucrări, cu excepţia cazurilor în care există dispoziţii legale contrare. În caz de opoziţie justificată, prelucrarea nu va mai viza datele în cauză.

3. Dreptul de a vă opune, în orice moment, în mod gratuit şi fără nicio justificare, ca datele care vă vizează să fie prelucrate în scop de marketing;

4. Dreptul de a vă adresa justiţiei în situaţia în care aţi suferit un prejudiciu în urma prelucrării datelor dumneavoastră cu caracter personal;

5. Dreptul de a înainta plângere către autoritatea de supraveghere în situaţia în care consideraţi că datele dumneavoastră nu au fost prelucrate conform legii.

Noul Regulament iti oferă mai multe drepturi legat de prelucrarea datelor tale astfel:

1. Dreptul la acces: ai dreptul de a obtine o confirmare din partea noastra ca prelucram sau nu datele tale, iar daca da iti oferim acces la ele precum si la modalitatile de prelucrare

2. Dreptul la portabilitate: poti primi datele tale intr-un format structurat si transmite altui furnizor

3. Dreptul la opozitie: ai dreptul sa te opui prelucrarii datelor atunci cand aceasta deserveste un interes public ori un interes legitim al nostru

4. Dreptul la rectificare: corectarea imediata a datelor inexacte

5. Dreptul la stergere: ai dreptul sa iti stergem datele colectate atunci cand: nu mai sunt necesare din punct de vedere contractual, ti-ai retras consimtamantul si nu există temei juridic pentru prelucrare, te opui prelucrarii, datele au fost colectate illegal, datele trebuei sterse pentru respectarea unei obligatii legale, colectarea s-a facut cu oferirea de servicii ale societatii informationale

6. Dreptul la restrictionarea prelucrarii: ai dreptul sa soliciti oricand restrictionarea prelucrarii atunci cand: prelucrarea este ilegala, dar nu se doreste stergerea acestora ci doar prelucrarea, este contestata exactitatea acestora, in cazul in care nu mai avem nevoie de datele tale in scopul prelucrarii dar le soliciti pentru apararea uneui drept in instanta,

daca teai opus prelucrarii pentru un interval de timp cat se verifica daca drepturile legitime prevaleaza asupra drepturilor tale. Mai multe despre drepturile tale la link https://www.eugdpr.org/.

Toate aceste drepturi le poti exercita prin:

1. Transmiterea unei cereri scrise la adresa Eco Garden Construct SRL, Aleea Stadionului nr.2, Cluj-Napoca, jud. Cluj, Romania. 2. Transmiterea unui e-mail catre gdpr@ecogardenconstruct.com

3. Telefonic, de luni pana vineri intre 9-16 la +40 745 205 070.

 

Orice întrebari sau nemulțumiri ai avea te poți adresa Eco Garden Construct prin e-mail la gdpr@ecogardenconstruct.com sau Autoritatii Nationale de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal.

Eco Garden Construct nu promoveaza transmiterea de mesaje electronice nesolicitate (SPAM). Orice utilizator al site-ului www.ecogardenconstruct.com poate solicita oricand, in mod gratuit, stergerea adresei sale de email din baza noastra de date pentru motive de marketing.

COPYRIGHT

Intregul continut al site-ului www.ecogardenconstruct.com, reprezinta proprietatea Eco Garden Construct SRL fiind aparat de prevederile legale relevante in materia drepturilor de autor, a drepturilor de proprietate

intelectuala si industriala. Folosirea in orice mod a oricaror elemente de pe site, fara acordul scris, prealabil al Eco Garden Construct se pedepseste conform legislatiei române.

SC ECO GARDEN CONSTRUCT SRL

RO 28133414 J12/512/2011 Aleea Stadionului nr.2,

Cluj-Napoca, jud. Cluj, Romania